Gabčík 2019

Antropoid

Jozef Gabčík (8.4.1912 – 18.6.1942) sa narodil v obci Poluvsie pri Rajeckých Tepliciach 8.4.1912 ako najmladšie zo štyroch detí. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil do práce v továrni na bojové plyny v Žiline. Po okupácii Česko-Slovenska v roku 1939 odchádza do Poľska. V Krakove vstupuje do čs. jednotky, odtiaľ potom loďou “Chrobry” do Francúzska, kde absolvuje výcvik a zúčastňuje sa bojov na fronte. Po ústupe sa presúva do Anglicka kde je v polovici roka 1941 zaradený do kurzu pre zvláštne úlohy ktorý prebieha.v Škótsku a do výcviku pre zoskoky padákom v Ringway. Dňa 28.12.1941 je v rámci akcie Antropoid vysadený spolu s ďalšími parašutistami východne od Prahy s cieľom zlikvidovať zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

Atentát sa uskutočnil 27. mája 1942. Parašutisti Jozef Gabčík a Jan Kubiš (obaja zo skupiny Antropoid) a Josef Valčík (zo skupiny Silver A) zaútočili na Heydrichove auto v zákrute U vychovatelny v Prahe - Libni. Jozef Gabčík skokom do jazdnej dráhy prinútil šoféra auto pribrzdiť a chcel odpáliť na Heydricha dávku zo samopalu, ale ten mu zlyhal. Uspel až Gabčíkov spoločník Jan Kubiš vrhnutím granátu. Heydrich svojim ťažkým zraneniam 4. júna podľahol. Parašutistom sa podarilo z miesta činu uniknnúť a Jozef Gabčík sa skrýval u rodiny Fafkových.

Likvidácia Reinharda Heydricha - vtedy po Hitlerovi a Himmlerovi tretieho muža nacistického bezpečnostného aparátu - zasadila nemeckej okupačnej moci silnú ranu a vyvolala kruté represálie. Stovky ľudí bolo popravených len “pre schvaľovanie atentátu.” Vrcholom odvety bolo vyhladenie obcí Lidice a Ležáky.

Petr Fafek vyhľadal a prejednal ukrytie parašutistov v krypte pravoslávneho kostola sv. Cyrila a Metoda v Resslovej ulici v Prahe. Úkryt siedmich vojakov vrátane Gabčíka a Kubiša bol nakoniec vyzradený. 18. júna 1942 po štrnásťhodinovom boji v obklúčení zomreli všetci vlastnou rukou. Petr Fafek, jeho manželka a dve dcéry boli zatknutí 22. júna. Popravili ich v októbri 1942 v koncentračnom tábore Mauthausen.

Pamätná tabuľa na rodnom dome Jozefa Gabčíka v Rajeckých Tepliciach - Poluvsí pripomína jednu z najvýznamnejších udalostí česko-slovenského protinacistického odboja.

Ľubor a všetci Premieri

Pozvánka
Mapa
Gabčík
Premierik
guľový rebríček
rebríček juniori
zoznam členov
história
gule na párty
gule na webe
online hra
o guliach
mail Kontaktujte Nás
Pdf Get Adobe® Reader®
Pdf Get MSN Messenger
English version Slovenská verzia
Gule.sk @ 2006 - 07 Design by ESONET